Bertils stora hobby är veterantraktorer. Här kan du se två av dessa: